“ANG KWENTO NG PASKO” (As narrated by Vice President Leni Robredo and Bongbong Marcos)

“Nang matagpuan si Hesus, sinamba nila ito. Sila ay nagbunyi at nag-alay pa ng mira, kamanyang at Tallano gold.”

THE STORY OF CHRISTMAS (2021)

VP LENI:
Mahigit dalawang libong taon na ang nakararaan…

BONGBONG:
Dalawang libo lang ba? Hindi ba 3,000?

VP LENI:
Gusto mo ba ng recount?!? Matatalo ka na naman.

BONGBONG:
Sige na nga, ituloy na natin.

VP LENI:
Mahigit dalawang libong taon na ang nakararaan sa Nazareth –

BONGBONG:
Masayang ibinalita ng isang anghel kay Jose ang

VP LENI:
Actually, si Maria ang tumanggap ng magandang balita, hindi si Jose!

BONGBONG:
Sige, si Maria na lang.

VP LENI:
“Na lang?” Si Maria talaga ‘yon.
Let’s continue.

Sinabi ng anghel kay Maria, “Huwag kang matakot. Ikaw ang hinirang ng Diyos. Magdadalang-tao ka!”

BONGBONG:
Kambal!

VP LENI:
Kambal? Isa lang ‘yon, at ‘Hesus’ ang ipapangalan sa kanya.

BONGBONG:
Ang alam ko ‘kambal’ ang orihinal na sinabi ng anghel pero naiba sa bagong version ng Bible.

VP LENI:
Walang ganyang pangyayari. Huwag kang mag-imbento!

Nang malaman ni Jose ang kondisyon ni Maria, nakaramdam ito ng pangamba

BONGBONG:
Wala kasi siyang trabaho. Asa na lang sa minana sa mga magulang.

VP LENI:
May trabaho si Jose! Isa siyang masipag na karpintero.

BONGBONG:
Kahit na! Nang malaman niyang buntis si Maria, nakipaghiwalay pa rin siya rito.

VP LENI:
On the contrary, hindi iniwan ni Jose si Maria.

Hanggang sa sumapit ang kabuwanan nito. Nagkataon namang ipinag-utos ng Roman Emperor ang pagsasagawa ng census para matiyak na nagbabayad ng buwis ang mga tao.

BONGBONG:
‘k.

VP LENI:
‘Buti pa sila ‘no, nagbayad ng buwis.

BONGBONG:
Kailangan bang may side comment? Puwede bang magkuwento na lang tayo?

VP LENI:
Kasama si Maria, umuwi sa Betlehem si Jose – ang lugar na kanyang sinilangan – para magpa-census.

BONGBONG:
Mabilis ang naging biyahe ng dalawa dahil sa maayos na daan. Salamat sa mga proyektong pang-imprastraktura ng namumunong emperor noon.

VP LENI:
Hindi totoo ‘yan. Sakay sa asno si Maria at naglakad naman si Jose. Inabot sila ng halos isang buwan sa mabato at mabuhanging daan.

BONGBONG:
Again, ‘yan ay isang bersyon lamang. Hayaan nating pumili ng paniniwalaan ang mga nakikinig.

VP LENI:
Walang infrastructure projects na nabanggit sa kahit anong Biblical account ng Nativity. Hindi ko matatanggap ‘yan.

BONGBONG:
Basta!
Ituloy mo na lang.

VP LENI:
Pagdating sa Betlehem, nahirapan silang humanap ng matutuluyan.

BONGBONG:
May nag-alok ng bakanteng kuwadra pero tumanggi ang mag-asawa dahil ayaw nilang magkasakit ang isisilang na sanggol.

VP LENI:
Saan mo nabasa ‘yan? Walang ganyang kuwento. Sa katunayan, nagpasalamat ang mag-asawa sa taong tumanggap sa kanila – kahit pa ito ay kulungan ng hayop.

BONGBONG:
Bahala ka.

VP LENI:
Sa sabsaban, isang maaliwalas na gabi, isinilang ni Maria ang sanggol na si Hesus.

BONGBONG:
Para ibalita ang pagsilang ni Hesus, nagpakita ang isang anghel sa mga pastol. Pero nasilaw sila sa liwanag, nag-panic, nanginig, naging paranoid at ‘di mapakali.

VP LENI:
Ayon sa WebMD, palatandaan ‘yan ng cocaine addiction. Pero hindi naman sila addict. Nagulat lang talaga ang mga pastol sa anghel. Nang mapaliwanagan, nagdiwang ang mga ito sa narinig na balita.

BONGBONG:
Isang tala naman ang naging gabay ng tatlong pantas mula Silangan papuntang sabsaban. Nang matagpuan si Hesus, sinamba nila ito. Sila ay nagbunyi at nag-alay pa ng mira, kamanyang at Tallano gold.

VP LENI:
Totoo namang nag-alay sila ng ginto pero gawa-gawa lang ‘yang Tallano gold. Huwag po nating lokohin ang ating mga kababayan.

BONGBONG:
Inuulit ko, demokrasya tayo. Hayaan natin silang maniwala sa gusto nilang paniwalaan.

VP LENI:
Inuulit ko rin, maling manloko ng kapwa.

Tapusin na natin ang kuwento.

Samantala, nalaman ni Jose na ipinapahanap ni Haring Herodes si Hesus para patayin.

BONGBONG:
Tumakas sila papuntang Ehipto kung saan lumaki at nag-aral si Hesus. Doon na rin siya nagtapos ng kolehiyo.

VP LENI:
Wala pong katotohanan ‘yan. Bumalik sina Jose at Maria sa Nazareth kasama si Hesus – at doon na rin ito nagkaisip at lumaki.

BONGBONG:
‘Yan po ay kuwento lang sa Bibliya. Kung manonood tayo sa YouTube at Facebook, posibleng may iba tayong malaman. Malay natin, ‘yon pala ang totoo.

VP LENI:
Hindi po mababago ang kuwento ng Pasko. Huwag po tayong magpakalat ng maling impormasyon.

BONGBONG:
Dami mong alam! Ikaw na lang kaya ang maging Pope. Merry Christmas na lang and Happy New Year sa inyo! Sa mga nakakabasa nito, may you have a prosperous 2022 – Year of the Rooster, my animal sign.

VP LENI:
Nililinaw ko lang po, ang 2022 ay Year of the Tiger, hindi Year of the Rooster.
Maligayang Pasko po at Manigong Bagong Taon sa inyong lahat.💗💗💗

%d bloggers like this: