ALLAN/ALAN

APC: Pulitiko?
Lord: Oo! Oo!

APC: Ganid sa puwesto?
Lord: Grabe ka. Pulitiko lang, ganid agad?