THE FLY AND THE PRESIDENT

Duterte tried to swat the fly away and even threatened to slap it with a piece of paper.

“Kagaya nitong langaw na ito. Kanina pa ‘yan sunod nang sunod sa akin. Naligo naman ako, mga buang.” ~President Duterte, 7.30.2019